Termeni și Condiții Generale de Achiziție SafeFleet – sistem de monitorizare prin GPS + Pachetele SafeFleet

1. Preambul

Prezentul document prevede conditiile generale ale achizitiei sistemului SafeFleet de monitorizare a parcurilor auto prin GPS precum si a serviciilor asociate. Aceste condiții generale de achiziție sunt asumate prin semnarea formularului de comanda pentru fiecare achizitie subsecventa a clientilor. Semnarea formularului de comandă constituie acceptarea prevederilor prezentei. Formularul de comandă conține informații legate de existența și aplicabilitatea prezentelor Condiții General Achiziție.

2. Definitii

Contract – actul juridic cu titlu oneros care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de utilizator, si un prestator de servicii, in calitate de furnizor.

Furnizor – SC ETA Automatizări Industriale SRL, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Dima nr. 1, cod postal 300079, CUI RO6825562, numar de inregistrare la Reg. Comertului J35/3680/1994, IBAN RO55CITI0000000700371018 deschis la Citibank Timisoara, telefon +40 256 294 608, fax +40 256 294 609, email sales@safefleet.eu, in calitate de producator al sistemului SafeFleet.

Utilizator sau User – clientul achizitor al sistemului SafeFleet si/sau a Serviciilor de asistenta rutiera A24, caz in care mai poate fi denumit si Client A24.

Formular de comandă – act încheiat în mod bilateral de către Furnizor și Utilizator, conținând prevederile esențiale ale Contractului, care se completează cu prezenta CGA.

SafeFleet- Soluție de monitorizare a vehiculelor prin GPS, conținând echipamentul îmbarcat, SIM-ul cu serviciul GPRS activat și serviciile asociate.

Servicii asociate SafeFleet – acces la SafeFleet Portal pentru monitorizarea autovehiculelor prin GPS, traficul de date GPRS, server de harti, rapoarte, intretinere hardware si mentenanta software in perioada de garantie, instruire, instalare si punere in functiune.

Servicii de monitorizare – accesul la aplicația SafeFleet Portal, la serverele de hărți și rapoarte online, traficul de date GPRS.

Abonament – contravaloarea serviciilor de monitorizare platibila lunar

SafeFleet Portal – aplicatie web-based ce permite accesul la hartile digitale si la rapoarte (online si istorice).

Accesorii – echipamente optionale, hardware si/sau software, care pot completa functiunile de baza ale sistemului SafeFleet.

Roaming – trafic international de date GPRS.

All-inclusive – facturarea serviciilor de monitorizare in avans pe o anumita perioada, specificata in formularul de comanda, minim 12 luni.

GSM – Global System for Mobile Communications, retea de telefonie mobila .

GPRS – General Package Radio Service, serviciu de transfer de date in reteaua GMS.

SIM – cartela necesara identificarii unice a unui dispozitiv M2M intr-o retea GSM prin care se face comunicatia de date intre dispozitiv si serverele de date.

Autovehicul – orice mijloc de transport (autoturism, camion, tractor, utilaj de constructii, etc) cu autopropulsie sau care se ataseaza unui vehicul cu autopropulsie (ex. Remorca) si care are alimentare de la un acumulator de 12-24V.

Dispozitiv OK – status al unui dispozitiv care este activ și facturabil.

Dispozitiv defect – status al unui dispozitiv care a fost investigat de suportul tehnic si a fost considerat defect. Dispozitivul defect se factureaza in continuare deoarece se presupune ca va fi inlocuit rapid, la solicitarea utilizatorului. Pentru a nu mai fi facturat, dispozitivul defect trebuie dezactivat la cererea scrisa a utilizatorului.

Dispozitiv dezactivat – status al unui dispozitiv (defect sau nu) pentru care utilizatorul a cerut in scris renuntarea la servicii. Acest dispozitiv are SIM-ul anulat si nu este facturabil.

Dispozitiv mort – status al unui dispozitiv care a suferit defectiuni ireparabile, nu este facturabil.

Zi – zi calendaristica; An – 365 zile.

3. Obiectul contractului. Descrierea serviciilor prestate

Furnizorul livreaza si instaleaza echipamentele si presteaza serviciile asociate necesare implementarii sistemului de monitorizare a flotelor prin GPS, SafeFleet. Sistemul SafeFleet presupune configurarea, livrarea si instalarea echipamentelor in vehicul, furnizarea SIM-urilor cu serviciul GPRS activat, accesul utilizatorului la aplicatia web-based SafeFleet Portal pe perioada derularii contractului.

De asemenea, sistemul SafeFleet include si echipamentele optionale precizate in formularul de comanda.

Echipamentele specifice de monitorizare GPS a autovehiculelor sunt conectate prin conexiuni specifice prin satelit la un server special, permitand vizualizarea in timp real, prin intermediul browser-ului web de pe orice computer sau dispozitiv mobil, a informatiilor necesare Utilizatorului.

Furnizorul presteaza serviciile de monitorizare in varianta SafeFleet Base la care se pot adauga functionalitati specifice din lista de optiuni SafeFleet.

Fiecare pachet presupune o configuratie unica a aplicatiei SafeFleet Portal in ceea ce priveste, dar fara a fi limitat la: numarul si tipul rapoartelor la care utilizatorul are acces, numarul de useri care au acces in aplicatie, tipul de accesorii optionale care se pot conecta la echipament, preturile unitare, suportul tehnic oferit, etc. Optiunile/functionalitatile/pachetele suplimentare sunt prezentate in Anexa Tarife.

Utilizatorul are acces 7/7 zile, 24/24 ore la aplicatia web-based SafeFleet Portal de pe orice calculator de tip desktop sau laptop conectat la Internet, folosind credentialele (link, user si parola) primite de la furnizor.

4. Valoarea contractului

Valoarea contractului este determinata de configuratia (SafeFleet Base + optionale/functionalitati/pachete) aleasa de utilizator pe numarul total de autovehicule pe care se doreste implementarea calculata pe toata perioada contractuala si specificata in formularul de comanda. Formularul de comanda contine informatii legate de moneda contractului si valoarea totala a configuratiei aleasa de client.

5. Modalitati de achizitie si plata

5.1. Achizitia prin cumparare

Contractarea sistemului SafeFleet prin operatiune de vanzare cumparare presupune facturarea echipamentelor si a serviciilor de instalare in termen de 3 zile de la semnarea formularului de comanda. Termenul de plata pentru aceasta factura este de maxim 15 zile de la data emiterii ei. Obligatia de plata se considera realizata la data creditarii contului Furnizorul sau la data la care clientul achita factura in casieria Furnizorului.

Furnizorul va livra echipamentele si va presta serviciile asociate numai dupa incasarea facturii pentru echipamente si a manoperei de instalare.

Dupa instalarea echipamentelor pe auto-vehiculele, furnizorul va factura serviciile de monitorizare in perioada 1-5 ale lunii pentru luna in curs. Termenul de plata pentru factura de servicii de monitorizare este de 15 zile de la data facturarii (daca forumularul de comanda nu prevede altfel).

Daca partile agreeaza ca sistemul SafeFleet sa fie achizitionat in varianta all inclusive, se va emite o singura factura pentru echipamente, serviciile de instalare si serviciile de monito-rizare. Termenul de plata pentru factura all-inclusive este de 15 zile de la data emiterii facturii. Furnizorul va livra si instala sistemul SafeFleet dupa plata facturii daca partile nu convin altfel in formularul de comanda.

5.2. Achizitia prin inchiriere/custodie

Contractarea sistemului SafeFleet prin inchiriere presupune facturarea in avans conform formularului de comanda.

Avansul facturat va constitui garantia contractului si reprezinta ultimele luni echivalente din perioada contractuala. Facturarea serviciilor lunare se va face in perioada 1-5 ale lunii pentru luna in curs.

Termenul de plata al facturii de chirie este de 15 zile de la data emiterii(daca formularul de comanda nu prevede altfel).

Facturile emise de furnizor sunt in RON la cursul BNR din ziua respectiva si contin TVA.

6. Emiterea si expedierea facturilor

Toate facturile emise de furnizor vor fi trimise atat prin posta (fara confirmare de primire), cat si pe email in format PDF, iar anexa facturii este pusa la dispozitie exclusiv in aplicatia SafeFleet Portal.

Furnizorul nu raspunde de neprimirea facturii de catre utilizator din motive neimputabile Furnizorului. Utilizatorul care reclama ca nu a primit factura nu este exonerat de la plata sumelor datorate, avand obligatia de a se interesa cu privire la sumele de plata.

Data de expirare a perioadei de gratie a echipamentelor este afisata in raportul “Situatie Abonament”.

Echipamentele livrate clientului, dar neinstalate in termen de o luna vor fi facturate incepand cu luna urmatoare. Valoarea perioadei de gratie (perioada de abonament preplatit) este preluata din formularul de comanda.

Echipamentele care au depasit perioada de gratie sunt marcate cu rosu. Echipamentele cu starea de “Sanatate”: Dezactivat sau Mort nu sunt facturate. Echipamentele defecte sau dezinstalate sunt in continuare facturate, deoarece ele genereaza costuri: de mentenanta, comunicatia GPRS, s.a. Pentru ca acestea sa fie excluse de la facturare, este nevoie de solicitarea expresa de dezactivare din partea clientului, trimisa in scris.

Utilizatorul poate opta pentru primirea facturilor exclusiv pe email printr-o solicitare trimisa la plati@safefleet.eu

7. Renunțarea la serviciile de monitorizare

In cazul achizitiei prin vanzare-cumparare, utilizatorii pot renunta la serviciile de monitorizare caz in care Utilizatorul poate fi obligat la plata cu titlu de despagubiri a unei sume reprezentand 100% din valoarea tuturor abonamentelor lunare pentru vehiculele aferente, ramase de achitat pana la data la care ar fi expirat perioada contractuala. In acest caz, utilizatorii au obligatia de a notifica in scris renuntarea la serviciile de monitorizare cu cel putin 30 de zile inainte de incetarii monitorizarii, la support@safefleet.eu si plati@safefleet.eu sau fax 0256 294 609.

Toate facturile emise pana la data incetarii monitorizarii vor fi platite de utilizator.

Daca achizitia s-a facut in varianta all-inclusive indiferent pe ce perioada de timp, iar utilizatorul doreste renuntarea la serviciile de monitorizare, furnizorul nu va returna contravaloarea serviciilor platite in avans si ramase de prestat pana la incheierea duratei contractului.

In cazul achizitiei prin inchiriere, utilizatorii au obligatia de a plati serviciile de monitorizare pe toata durata contractului.

Denuntarea contractului inainte de termen este interzisa. In cazul in care utilizatorul renunta la sistemul SafeFleet inainte de termenul contractului, furnizorul este indreptatit sa ceara si sa primeasca restul neplatit din valoarea contractului. In caz de renuntare la serviciile de monitorizare, utilizatorul mai are obligatia de a prezenta autovehiculele in reteaua autorizata de service-uri a furnizorului pentru a demonta echipamentele si a le restitui furnizorului.

Utilizatorul va plati serviciile de demontare in suma de 20 euro + TVA, inainte de demontarea echipamentelor. Renuntarea la serviciile de monitorizare se poate opera doar cu conditia achitarii tuturor facturilor emise de furnizor catre utilizator.

8. Intarzierea platilor si dezactivarea serviciilor

Factura se transmite automat prin email in format .pdf de catre motorul de facturare, iar originalul prin posta.

Plata se face in termen de 15 zile (daca formularul de comanda nu prevede altfel) de la data emiterii. Pentru evitarea sistarii serviciilor de monitorizare, utilizatorii trebuie sa trimita confimarea platii prin fax (0256-294609) si/sau scanat prin email la plati@safefleet.eu

Daca plata nu este efectuata la termen, se va emite automat o somatie de plata pe email. Daca plata nu este efectuata nici dupa 15 zile de la data scadenta a facturii, se intrerupe automat accesul la serviciul de monitorizare.

Se va transmite o a doua somatie pe email cu mentiunea ca s-a intrerupt accesul. In ipoteza intreruperii accesului la serviciul de monitorizare, furnizorul isi rezerva dreptul de a emite in continuare facturi pentru contravaloarea abonamentului, intreruperea accesului nu il exonereaza pe utilizator de la plata facturilor de abonament.

Daca pana in 1 ale lunii urmatoare plata nu a fost efectuata se vor dezactiva SIM-urile si se va demara procedura legala de recuperare a creantei. Eventuala reconectare a SIM-urilor implica costuri de 20 euro + TVA/SIM si necesitatea prezentarii autovehiculelor in reteaua de service-uri autorizate.

Neplata la termen a oricarei facturi (achizitie, abonament, service, etc.) emisa de furnizor constituie motiv de refuzare a cererilor pentru suport venite din partea utilizatorului. Furnizorul isi rezerva dreptul de a apela la orice mijloc legal pentru recuperarea creantelor.

9. Contractarea serviciilor de monitorizare

Preturile unitare ale componentelor sistemului SafeFleet (configuratie SafeFleet Base, optionale/functionalitati/pachete) sunt prezentate in Anexa Tarife. Valorile sunt in euro fara TVA.

10. Serviciul de abonament lunar

Folosind tarifele aferente fiecarui pachet/optiuni/functionalitati, furnizorul factureaza un serviciu de abonament lunar pentru fiecare dispozitiv in parte, începând cu data activării echipamentelor.

Serviciul de abonament lunar se plateste de utilizator pentru urmatoarele status-uri ale dispozitiv-urilor in SafeFleet Portal (raportul Situatie Abonament/Sanatate): ok, reconditionat, defect.

Pentru ca un dispozitiv sa nu fie facturat cu abonament lunar, acesta trebuie sa aiba unul din urmatoarele status-uri: mort sau dezactivat. Daca un dispozitiv este defect, utilizatorul are obligatia de a raporta starea de nefunctionare la support@safefleet.eu sau in modulul de Sesizari direct in aplicatia Portal SafeFleet.

Utilizatorul trebuie sa solicite dezactivarea unui dispozitiv defect pentru ca acesta sa nu mai fie facturat. Echipamentele defecte sau dezinstalate sunt in continuare facturate deoarece ele genereaza costuri: de mentenanta, comunicatia GPRS, s.a.

Pentru ca acestea sa fie excluse de la facturare, este nevoie de solicitarea expresa de dezactivare din partea clientului, trimisa in scris la support@safefleet.eu sau in modulul de Sesizari direct in aplicatia Portal SafeFleet.

11. Livrarea si instalarea echipamentelor

Livrarea echipamentelor se va face direct de Furnizor, sau prin terți, in maxim 15 zile de la semnarea Formularului de comandă (daca formularul de comanda nu prevede altfel) împreună cu prezenta CGA cu condiția plății facturii. Utilizatorul trebuie sa instiinteze furnizorul asupra disponibilitatii autovehiculelor pentru instalarea sistemului cu cel putin 48 de ore inainte. Furnizorul va face livrarea pe cheltuiala sa, la sediul clientului sau direct la service-urile autorizate sa instalarea.

La momentul livrarii Echipamentelor se va incheia un proces-verbal de predare-primire, respectiv predare-primire în custodie la solicitarea clientului, altfel raportul Dispozitive care contine informatia Data Achizitie din aplicatia Portal SafeFleet tine loc de proces verbal de predare-primire si este consimtit de Utilizator.

Instalarea echipamentelor dureaza in general 30-45 de minute, putandu-se prelungi in functie de tipul autovehiculului, de starea tehnica a instalatiei electrice, de numarul accesoriilor optionale, etc.

Cu ocazia instalarii, service-ul autorizat va lipi pe autovehicul un autocolant cu textul “Monitorizat prin GPS. Solutie de la www.safefleet.ro”.

Instalarea se face la sediul service-urilor autorizate ale furnizorului, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, reprezentantii service-urilor se pot deplasa la sediul utilizatorului in schimbul unui tarif de 0.2 euro + TVA/km (daca formularul de comanda nu prevede altfel).

Instalarea se poate face si de catre utilizator, pe cheltuiala proprie, caz in care nu beneficiaza de garantie pentru manopera de instalare. In cazul in care furnizorul a efectuat livrarea, la sediul utilizatorului sau la service-urile autorizate, iar utilizatorul intarzie (mai mult de 15 zile de la livrare) prezentarea autovehiculelor la service pentru instalare, furnizorul va factura abonamentul lunar si pentru echipamentele ramase neinstalate (daca formularul de comanda nu pre altfel)

12. Activarea serviciului de roaming non UE

Serviciul roaming se activeaza pentru o perioada de minim 3 luni si se factureaza lunar. Activarea serviciului roaming se face exclusiv prin intermediul aplicatiei SafeFleet Portal in rubrica Dispozitive, pentru a pastra o evidenta stricta a operatiunilor de roaming. Tarifele vor fii negociate in functie de zona pentru care se doreste activarea serviciului.

13. Suport tehnic si operatiuni de service

Furnizorul va presta servicii de suport tehnic direct din SafeFleet Portal rubrica Sesizari, pe email, telefon sau prin reteaua de service-uri autorizate. Furnizorul pune la dispozitia utilizatorilor un sistem de introducere a solicitarilor de suport pe baza de ticketing, direct in aplicatia de monitorizare SafeFleet Portal. Acest sistem permite trasabilitatea cererilor de suport, modalitatile si timpii de rezolvare. Suportul tehnic este furnizat in zilele lucratoare, de luni pana vineri, i orele 9-18. Operatiunile de service (instalare, dezinstalare, mutare, schimbare SIM, verificare sesizari, constatare sabotaj, etc) se realizeaza prin reteaua de service-uri autorizate.

Operatiunile de service se pot presta dupa o prealabila programare a autovehiculelor pentru inter-ventia solicitata. Toate operatiunile de service, cu exceptia celor legate de garantie, sunt purtatoare de costuri pentru utilizator.

Tarifele acestor operatiuni sunt precizate in prezentul contract, in Anexa Tarife. Cererile de suport pot fi refuzate de furnizor daca utilizatorul are facturi neplatite la timp.

14. Durata contractului

Durata minima a contractului este de 24 de luni, daca nu este specificata altfel in formularul de comanda, si intra in vigoare de la data semnarii formularului de comanda si incasarea avansului. Dupa expirarea duratei minime a contractului, in conditiile in care niciuna dintre parti nu comunica celeilalte parti intentia sa de incetare a contractului cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea sa, contractul se prelungeste in mod tacit cu perioade succesive egale cu durata iniț contractuala.

15. Obligatiile furnizorului

• sa livreze echipamentele ce fac obiectul formularului de comanda, in conditiile si la termenele prevazute in prezentul contract. Depasirea termenului de livrare se va penaliza cu 0.01% aplicat la contravaloarea obligatiei neefectuate pentru fiecare zi de intarziere.

• sa asigure repunerea in functiune a echipamentelor defecte in termen de cel mult cinci zile. In cazuri de exceptie in care subansamblul defect trebuie procurat direct din import (ca si comanda speciala) termenul se mai poate prelungi cu 10 zile. Depasirea termenului de repunere in functiune se va penaliza cu 0.01% aplicat la contravaloarea obligatiei neefectuate pentru fiecare zi de intarziere.

• sa ofere garantie asupra lucrarii executate cu exceptia cazurilor in care defectul apare din motive neimputabile lui (manipulare incorecta, erori de operare sau alte situatii de asemenea natura).

16. Obligatiile utilizatorului

• sa permita instalarea de catre furnizor a echipamentelor pe autovehiculele sale

sa respecte recomandarile furnizorului in

ceea ce priveste regimul hardware de exploatare al echipamentelor instalate

• sa achite furnizorului contravaloarea echipamentelor/serviciilor conform clauzelor prezentului contract

• să notifice în scris Furnizorul cu privire la schimbarea sediului social sau a denumirii în termen de maxim 10 zile de la înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului.

• sa plateasca la termen facturile de abo-nament și facturile pentru celelalte servicii in legatura cu prezentul contract, emise de furnizor

• sa notifice furnizorului, in scris la support@safefleet.eu sau direct in aplicatia SafeFleet Portal, problemele de functionare ale sistemului SafeFleet

• in caz de achizitie prin inchiriere, la termi-narea contractului, sa restituie echipamentele si in acest sens sa prezinte autovehiculele la service-urile autorizate ale furnizorului pentru demontarea echipamentelor

• sa nu permita tertilor accesul la apli-catia SafeFleet Portal sau sa distribuie corespondenta precontractuala (oferte, specificatii, discount-uri) catre terti

• sa obtina acordul proprietarului vehiculelor de a instala echipamentele pe acestea

• Utilizatorul nu va avea dreptul de a transfera toate sau o parte din drepturile si obligatiile rezultate din prezenta CGA fara acordul prealabil scris al Furnizorului.

17. Transferul dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate asupra echipamentelor hardware, standard sau optionale in cazul contractarii prin achizitie, se transfera de la furnizor la utilizator dupa plata integrala a acestora. Neplata integrala a echipamentelor da dreptul furnizorului la initierea procedurilor legale de recuperare fizica si/sau valorica a acestora.

In cazul contractarii sistemului SafeFleet prin inchiriere/custodie, furnizorul pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor livrate si instalate, iar utilizatorul va raspunde pentru starea echipamentelor livrate și instalate, el avand obligatia de restituire a acestora in starea initiala exceptand uzura normala.

18. Penalitati. Taxe. Despăgubiri.

Pentru orice intarziere la efectuarea platii facturii, Utilizatorul va datora penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% din plata neefectuata, pe zi de intarziere, in primele 15 zile de intarziere, pana la achitarea integrala a sumei datorate.

In cazul in care Utilizatorul intarzie la plata mai mult de 60 de zile fata de scadenta, Furnizorul poate considera contractul incetat de plin drept, in conditiile art. 27, 28 si 31 din prezenta CGA.

In cazul in care Utilizatorul solicita, in Perioada Contractuala, downgrade-ul Serviciului (respectiv inlaturarea unui autovehicul din flota pe care este instalat un Echipament prin care este furnizat Serviciul), Utilizatorul poate fi obligat la plata cu titlu de despagubiri a unei sume reprezentand 100% din valoarea tuturor abonamentelor lunare pentru vehiculele aferente, ramase de achitat pana la data la care ar fi expirat perioada contractuala.

Utilizatorul poate solicita oricand upgrade-ul Serviciului (adaugarea unui autovehicul in flota, pe care sa fie instalat un Echipament prin prisma caruia sa fie furnizat Serviciul).

In cazul in care Contractul inceteaza inainte de expirarea Perioadei Contractuale, din culpa Utilizatorului sau prin denutarea unilaterala de catre Utilizator, acesta va putea fi obligat de catre Furnizor la plata, cu titlu de despagubiri, a unei sume reprezentand 100% din valoarea tuturor Abonamentelor Lunare ramase de achitat de catre Utilizator pana la data la care ar fi expirat Perioada Contactuala.

Partile nu vor raspunde una fata de cealalta pentru nicio dauna indirecta (ex. pierderi de profit, pierderi de clienti, pierderi de afaceri, etc.).

19. Limitarea raspunderii furnizorului. Limitari ale tehnologiilor integrate

Avand in vedere faptul ca functionarea sistemului de monitorizare Safe Fleet depinde de alte servicii oferite de terti (operatorii GSM, reteaua de sateliti GPS, furnizorii de harti online) in sistem “as-it-is” sau “best effort”, fara garantarea vreunui nivel de calitate, furnizorul nu poate fi responsabil fata de utilizator sau terti in relatii contractuale cu utilizatorul, pentru nicio dauna de orice tip, pierdere de profit sau de orice alta natura, beneficii nerealizate sau oportuni ratate inregistrate de utilizator prin utilizarea sistemului SafeFleet, daca acestea nu se datoreaza culpei Furnizorului si sistemul este remediat in termen de 5 zile lucratoare.

Cu toate acestea, sistemele oferite de furnizor au o rata de disponibilitate de aprox. 99% in conditii normale de functionare. Aceasta rata de disponibilitate a sistemului poate avea de suferit daca un utilizator are operatiuni atipice (functionare indelungata in zone fara semnal GSM sau GPS, intreruperi frecvente ale alimentarii vehiculelor prin taierea contactului general, starea precara a instalatiei electrice a vehiculului, sabotajul angajatilor, utilizarea unor echipamente electronice bruiaza semnalul GPS, etc).

Calitatea semnalului GPS este influentata de locatia vehiculului/utilajului, respectiv in aer liber sau in incinta. In cazul unui furt sau alte circumstante, furnizorul nu poate fi facut responsabil de prejudiciul si pierderile utilizatorului intrucat calitatea semnalului GPS este afectata in cazul operarii vehiculelor/utilajelor in sau in imediata apropiere a cladirilor.

Sistemul SafeFleet poate fi configurat sa integreze accesorii hardware (incluzand, fara a fi limitat la, senzori temperatura, sonde de nivel,etc) care masoara diferite valori de parametri cu anumite grade de acuratete.

O masuratoare a unui parametru facuta cu doua instrumente diferite (ex. volumul alimentat masurat cu pompa de combustibil de la benzinarie vs. cu sonda de nivel) nu va avea niciodata aceleasi valori deoarece fiecare instrument de masura are propria eroare implicita. Distanta raportata de GPS are o eroare de 0.12% si difera fata de distanta raportata de calculatorul de bord al autovehiculelor care au o eroare de masura de 5-10%.

Utilizatorul se obliga sa utilizeze Echipamen-tele in mod corespunzator, in conformitate cu documentatia oferita si cu scopurile indicate de sau asumate in mod corespunzator in Contract. In cazul incalcarii acestei obligatii, Utilizatorul va despagubi integral Furnizorul pentru orice si toate actiunile, pretentiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile si cheltuielile, care rezulta din sau sunt in legatura cu, sau care sunt suportate de Furnizor din cauza, incalcarii sau presup incalcari a acestor drepturi prin utilizarea de catre Utilizator a Echipamentelor contrar documentatiei oferite si/sau scopurilor indicate de sau asumate in mod corespunzator in Contract.

In cazul in care, pe perioada contractuala, se produc deteriorari/defectiuni Echipamentelor pentru alte motive decat culpa Furnizorului, pe perioada remedierii Furnizorul nu va putea fi tinut responsabil la furnizarea Serviciului la parametrii agreati prin Contract.

Utilizatorul intelege si accepta faptul ca echipamentele pot fi instalate numai pe teritoriul Romaniei în locatiile stabilile. Serviciul de monitorizare va fi disponibil si in tarile non UE cu conditia activarii optiunii de Roaming pentru serviciul de date IPVPN.

Utilizatorul este singurul care decide in privinta scopului utilizarii Echipamentelor si/sau Serviciului. Utilizatorul isi asuma, prin prezenta, intreaga raspundere pentru scopul in care foloseste Echipamentele si/sau Serviciul, purtand intreaga raspundere daca utilizeaza Echipamentele si/sau Serviciul pentru scopuri ilegale si/sau imorale.

Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru protejarea si utilizarea parolei configurate pentru accesarea platformei de monitorizare a flotei de masini, inclusiv pentru furnizarea acesteia catre terti autorizati sau neautorizati de catre Utilizator.

Utilizatorul va raspunde, in baza raspunderii civile delictuale, in cazul folosirii necorespunzatoare a echipamentelor (neres-pectand instructiunile de utilizare) si în cazul alterarii în vreun fel, chiar si din culpa sau eroare, a functionarii echipamentelor, daca prin aceste actiuni sau inactiuni se transmit informatii/date nereale, ori nu se realizeaza transmiterea de date. In aceste cazuri, dar nu numai, Furnizorul este exonerat de orice raspundere. Inregistrarea unui echipament car respecta cerintele si conditiile preva-zute, poate fi suspendata de catre Furnizor.

20. Garantii

20.1. Garanții asumate de Furnizor

Furnizorul garanteaza ca produsele furnizate prin contract sunt conforme cu specificatiile tehnice oferite. Perioada de garantie acordata de catre furnizor pentru echipamentele hardware si accesorii optionale hardware contractate prin varianta de achizitie, este de 24 luni de la data livrarii si instalarii acestora pe vehicule.

Perioada de garantie acordata de catre furnizor pentru echipamentele hardware si accesorii optionale hardware contractate prin varianta de inchiriere/custodie, este egala cu perioada contractuala.

Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:

a. manipularea, exploatarea, montajul neco-respunzator (cand este efectuat de utilizator), socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva, obiecte straine intrate in echipamente, lichide, etc.);

b. interventii neautorizate asupra echipa-mentelor;

c. alimentarea la alte tensiuni si frecvente decat cele prevazute de fisa tehnica a echipamentelor;

d. cauze exterioare functionarii echipamen-telor: accidente, pierderi sau avarieri, patrunderi de lichide in interior, caderi sau variatii de tensiune, supratensiuni pe interfata ca urmare a conectarii-deconectarii componentelor, etc.

20.2. Garanții asumate de Utilizator

Furnizorul poate solicita Utilizatorului depunerea unei garantii inainte de livrarea Echipamentelor, in urmatoarele cazuri, fara a se limita la acestea:

a) Utilizatorul figureaza pe liste publice de datornici;

b) Utilizatorul figureaza cu debite fata de Furnizorul la data incheierii Contractului.

ETA Automatizari Industriale are dreptul de a deduce din garantie datoriile scadente ale Utilizatorului. Garantia solicitata o reprezinta ultimele luni de abonament din perioada contractuala.

Daca Utilizatorul nu achita garantia solicitata potrivit prevederilor de mai sus in termenul indicat de Furnizorul, Furnizorul va putea considera Contractul incetat de plin drept, fara interventia instantei sau alte formalitati, imediat, cu o notificare scrisa trimisa

Utilizatorului in acest sens, si Furnizorul nu va mai fi obligat sa livreze Echipamentele. Furnizorul nu va datora daune-interese catre Utilizator pentru incetarea Contractului in aceste conditii.

21. Drepturi de proprietate intelectuala

SafeFleet este marca inregistrata la Oficiul Roman al Drepturilor de Autor si este detinuta de furnizor. Furnizorul este proprietarul drepturilor intelectuale ale sistemului SafeFleet.

Utilizatorului i se ofera doar dreptul de utilizare a aplicatiei SafeFleet Portal, care este pusa la dispozitie numai ca software-as-a-service. Prin plata abonamentului lunar, utilizatorul nu poate avea pretentia de a primi drept de proprietate pe aplicatiile software dezvoltate de furnizor. In privinta fiecarui Echipament, Furnizorul va acorda Utilizatorului o licenta neexclusiva, fara plata de redevente, liber transferabila, ne-anulabila pentru a utiliza programul Software incorp Echipamentului (Softul de Monitorizare).

Cu excepția dispozitiilor contrare din Formularul de comandă, Utilizatorul nu dobândește niciun drept de proprietate asupra programului Software.

Utilizatorul nu va furniza și nu va pune Softul de Monitorizare sau orice parti sau aspecte ale acestuia (inclusiv orice metode sau concepte utilizate sau exprimate in acestea) la dispozitia niciunei persoane, cu exceptia angajatilor sai în scopuri conforme cu prezenta CGA.

Utilizatorul nu va copia Softul de Monitorizare sau partile acestuia, cu exceptia copiilor necesare procesului de arhivare backup.

Utilizatorul nu va andosa, copia nici unui drept de autor sau alta marca pe Softul de Monitorizare decât cu scop de arhivare, susmenționat;

Utilizatorul nu va folosi Softul de Monitorizare in niciun alt scop decat cel permis in prezenta CGA, nu va utiliza sau transfera Softul de Monitorizare in afara Romaniei fara avizul scris al Furnizorului si fara avizele necesare de la autoritatile competente.

Utilizatorul nu va realiza/permite nicio instalare suplimentara de software asupra Echipamentului fara a avea acordul prealabil al Furnizorului. Fumizorul nu raspunde in niciun caz de efectele/prejudiciile care ar putea fi produse de astfel de programe suplimentare asupra programelor/datelor Utilizatorului instalate/stocate in Echipamente.

De asemenea, Utilizatorul este singurul raspunzator pentru prejudiciile aduse functionalitatii Echipamentelor prin insta-larea/folosirea unor astfel de programe suplimentare.

Utilizatorul recunoaste ca Furnizorul nu va avea acces la datele Utilizatorului stocate in Echipamente; totodata, Utilizatorul se obliga sa nu utilizeze Echipamentele in alt scop decat cel de a receptiona Serviciul, in caz contrar suportand consecintele unei astfel de utilizari.

Utilizatorul nu va folosi marcile, numele de comert si orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorul fara acordul prealabil scris al acestuia, si nici nu va emite comunicari publice (indiferent de natura acestora) cu privire la prezenta colaborare.

Obligatiile asumate prin prezentul articol vor ramane in vigoare si dupa incetarea sau expirarea prezentului Contract indiferent de motivul incetarii.

22. Transferul contractului de servicii

Pentru motive intemeiate (ex. vanzarea autovehiculelor), utilizatorul poate solicita transferul serviciilor de abonament catre alta firma care a preluat si echipamentele de la utilizator. Fiecare solicitare a utilizatorului se trateaza separat, nefiind nimic stabilit sau acceptat a priori, furnizorul rezervandu-si dreptul sa accepte sau sa refuze solicitarea utilizatorului.

Transferul acceptat de furnizor presupune incheierea unui contract cu noul utilizator. Transferul poate fi efectuat doar in cazul variantei de achizitie a echipamentelor, nu si in cazul inchirierii.

23. Modalitati de comunicare

Comunicarea oficiala intre parti are loc exclusiv in scris, folosind urmatoarele adrese de email sau fax:

Furnizor:

vanzari, contractare: sales@safefleet.eu

suport tehnic: suport@safefleet.eu

decontari, plati: conta@safefleet.eu

fax: 0256 294 609

Utilizator:

Adresa de email și numărul de fax al utilizatorului sunt prevăzute în Formularul de comandă.

24. Legea aplicabila

Contractul dintre părți va fi guvernat și interpretat conform legislației din Romania.

25. Confidentialitate

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contrac-tului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii strict necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor sau datelor cunoscute, atat in perioada de derulare a prezentului contract, cat si dupa ce contractul inceteaza sa produca efecte, indiferent sub ce forma ar exista, atat a celor direct legate de prezentul contract, cat si a celorlalte date referitoare la cealalta parte si clientii acesteia, indiferent pe ce cale le-a aflat sub sanctiunea rezilierii contractului si/sau a suportarii daunelor ce le-ar cauza celeilalte part urmare a nerespectarii acestei clauze.

26. Gestionarea datelor cu caracter personal

Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal de care iau cunoștință în orice mod ca urmare a încheierii și executării prezentului contract cu respectarea Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul General privind protecția datelor”) și a celorlate acte normative incidente în materia protecției datelor cu caracter personal. Părțile dec și garanteaza că prelucrează datele personale furnizate de către cealaltă parte cu privire la reprezentanții legali, salariații sau împuterniciții săi cu bună credință, într-un mod confidențial, sigur și transparent, exclusiv în vederea încheierii și executării prezentului contract și în situația în care cerințele legale o impun.

Pentru a furnizarea Serviciilor, Furnizorul, procesează datele personale ale Utilizatorului. Prin semnarea Formularului de comandă și a prezentului CGA, Utilizatorul confirmă că a citit Politica privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal de prelucrare a datelor personale și își manifestă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consimțământul poate fi revocat, iar în cazul revocării consimțământului, Furnizorul este îndreptățit să înceteze deîndată furnizarea Serviciilor și să rezilieze Contractul.

Furnizorul a implementat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor colectate, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

Furnizorul asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale naționale și europene în vigoare.

Pentru mai multe detalii cu privire la conformitatea Furnizorului cu prevederile Regulementului nr. 679/2016 (GDPR), vă rugăm accesați https://www.safefleet.ro/politica-de-confidentialitate/

27. Suspendarea contractului

Furnizorul are dreptul de a suspenda serviciile prestate în cazul în care Utilizatorul are restanțe de orice fel, mai vechi de 60 de zile calendaristice față de acesta.

28. Incetarea contractului

Contractul înceteaza prin acordul partilor sau prin ajungerea la termen. Contractul poate fi reziliat de indata, dupa notificare prealabila, de catre Furnizor – cu respectarea prevederilor CGA – in cazul in care Utilizatorul, prin orice intervenție asupra echipamentelor, altereaza in orice fel Serviciul sau calitatea acestuia.

Data rezilierii este ziua urmatoare celei prevazute prin notificare ca termen de inlaturare a interventiei neautorizate.

Contractul poate fi reziliat unilateral de Furnizor, in cazul încalcarii obligatiilor de plată de către Utilizator, dupa o notificare scrisa prealabila trimisa inainte cu 30 de data rezilierii. Furnizorul are dreptul de a rezilia de indata contractul in ipoteza in care sesizeaza orice fel de încalcare a interdictiilor din prezentul CGA de catre Utilizator. Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul in ipoteza in care sesizeaza orice fel de incalcare a interdictiilor din prezentul CG catre Utilizator, dupa o notificare scrisa prealabila trimisa cu 30 de zile inainte de data rezilierii.

In cazul provacarii unui prejudiciu in patrimoniul Furnizorului sau incalcarii unei prevederi esentiale din contract de catre Utilizator, Furnizorul are dreptul atat la rezilierea contractului, dupa o notificare scrisa prealabila trimisa cu 30 de zile inainte de data rezilierii cat si la refuzarea prestarii oricaror servicii catre Utilizator. Rezilierea contractul nu produce efecte asupra obligatiilor deja scadente dintre parți. Rezilierea contractului din cauza nerespectarii preveder contractuale de catre Utilizator atrage exigibilitatea tuturor sumelor datorate Furnizorului. In cazul in care Utilizatorul isi indeplineste obligatia asupra caruia a fost notificat , in termenul de 30 de zile , rezilierea nu va opera.

Utilizatorul poate rezilia unilateral Contractul in cazul încalcarii, de către Furnizor, a obligatiilor prevăzute în prezenta CGA, dupa o notificare scrisa prealabila trimisa inainte cu 30 de data rezilierii. În cazul în care Furnizorul își indeplinește obligatia asupra căreia a fost notificat, in termenul de 30 zile, rezilierea nu va opera.

29. Forta majora

Forta majora este un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice calamitati naturale, restrictii ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecar avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

30. Rezolvarea litigiilor

Rezolvarea litigiilor in legatura cu prezentul contract se face prin solutii amiabile, iar in caz de nereusita, in fata legii. Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice divergenta care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. Dacă dupa 30 zile de la începerea acestor tratative, utilizatorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa s solutioneze de catre Instantele judecatoresti competente.

31. Prevederi finale

Modificarea contractului se face prin acte aditionale, încheiate cu acordul partilor.

Fiecare parte va acorda celelalte parti posibilitatea rezonabila de indeplinire a obligatiilor contractuale inainte de a pretinde ca cealalta parte nu si-a indeplinit obligatiile. Utilizatorul este de acord ca este raspunzator pentru rezultatele obtinute din folosirea produselor, in masura in care furnizorul isi indeplineste obligatiile in conformitate cu prezentul contract. Prezenta reprezinta intelegerea partilor si inlocuieste orice comunicare anterioara a partilor pe acest subiect.

Prezenta CGA se completează cu prevederile Formularului de comandă, ambele documente fiind acceptate ca valabil încheiate de părți și în ipoteza semnării acestora în format electronic, prin scanarea exemplarului semnat sau prin aplicarea semnăturii electronice / digitale și transmiterii prin fax sau email către celalaltă parte.

Formularul de comandă, și Anexa cuprinzând tarifele și lista de prețuri opțiuni constituie parte integrantă a prezentei.

Condițiile Generale de Achiziție este un document publicat pe site-ul:

www.safefleet.eu

Pachetele și serviciile de bază SafeFleet


Funcționalități generale

Basic – 14 euro/lună

Pachet de bază Funcționalități generale
1. Limită vehicule Nelimitat
2. Limită SMS 100
3. Subflote DA
5. Program de lucru DA
6. POI DA
7. Geofence DA
8. Trasee DA
9. Număr utilizatori nelimitat
10. Drepturi de acces utilizatori DA
11. SafeFleet Maps DA
12. OpenStreet Maps DA
13. Alarmă evenimente online DA
14. Alarmă evenimente pe email DA
15. Alarmă evenimente pe SMS DA
16. Descărcare rapoarte DA


Raportare pe flotă

Basic – 14 euro/lună

Pachet de bază Raportare pe flotă
1. Poziții curente DA
2. Trasee plate DA
3. Distanțe parcurse DA
4. Traiectorii interactive DA
5. Foaie de parcurs DA
6. Odometre DA
7. Vizite POI DA
8. Verificare trasee DA
9. Acoperire geografică DA
10. Comparație anuală DA
11. Curse DA
12. Activitate în ROI DA
13. Evenimente DA
14. Evenimente Geofence DA
15. Expirare DA
16. Activitate în afara orelor de program DA
17. Parcare în exterior DA
18. Profil viteză DA
19. Staționare cu motorul pornit DA
20. Istoric SMS DA
21. Asigurarea calității DA
22. Lipsă semnal GPS DA
23. Lipsă semnal GSM DA
24. Taxa de drum HU-GO DA
25. Atribute DA


Raportare pe vehicul

Basic – 14 euro/lună

Pachet de bază Raportare pe vehicul
1. Călătorii DA
2. Traiectorie DA
3. Trasee DA
4. Evenimente DA
5. Foaie de parcurs DA
6. FAZ DA
7. Sumar activitate DA
8. Acoperire geografică DA
9. Atribute vehicule DA


Dashboard widgets

Basic – 14 euro/lună

Pachet de bază Dashboard widgets
1. Disțante parcurse DA
2. Date de expirare DA
3. Expirare (km) DA
4. Condus imprudent DA
5. Noutăți DA
6. Acțiuni uzuale DA
7. Asigurarea calității DA


Suport tehnic

Basic – 14 euro/lună

Pachet de bază Suport tehnic
1. Documentație FAQ DA
2. Email/Portal DA
3. Update software gratuit DA


Extra

Extra opțiuni Abonament lunar*
1. Identificare șofer 5 euro
2. Hărți Google 1 euro
3. Imobilizator 1 euro
4. Contact ușă 5 euro
5. Buton motivul călătoriei 5 euro
6. Interfața CAN LCV 11 euro
7. Interfața CAN trucks 10 euro
8. Pachet 1 sondă 25 euro
9. Pachet 2 sonde 30 euro
10. Senzor temperatură 5 euro
11. Baterie back-up 2 euro
12. Buton panică 5 euro
13. SafeChat 3 euro
14. Call-center 4 euro
15. Import alimentări 2 euro
16. Import POI / ROI 0.2 euro
17. Atribute 0.2 euro
18. SafeChat Global 15 euro
19. API 3 euro
20. SafeFleet Logistic 18 euro
21. Link-uri externe 1 euro
22. Taho Real Time 9 euro
23. ID Taho 5 euro
24. Taho Download 15 euro
25. Optimizare rute 25 euro


Suport tehnic Extra

Suport tehnic Abonament lunar*
1. Telefon 3 euro
2. Răspuns în 4h 1 euro
3. Programare la service în 24h 1 euro
4. Suport SafeFleet Portal white label 10 euro


Suport tehnic Mentenanță service

Suport tehnic Mentenanță service (*)
1. Montare echipament 20 euro
2. Demontare echipament 20 euro
3. Mutare echipament (demontare + montare) 40 euro
4. Manopera intervenție service 20 euro
5. Constatare sabotaj 50 euro
6. Echipament nou în afara garanției 100 euro
7. Receptor GPS 25 euro
8. Antena GSM 10 euro
9. Sonda litrometrică 290 euro
10. Instalare/ Calibrare/ Recalibrare sondă 60 euro
11. Deplasare pentru instalare / km** 0,30 euro


SafeFleet Portal

SafeFleet Portal Abonament lunar *
1. SafeFleet Portal white label 50 euro
2. Găzduire SafeFleet Portal 500 euro

* + TVA / lună / vehicul

(*) + TVA

** în afara rețelei de service SafeFleet